ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร ให้มารายงานตัวในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพนธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าเสาธง
  • ส่วนนักเรียนที่มีรายชื่อ-สกุล ชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ
    1. นางสมสวย วิชามุข  –  0951698480
    2. นางสาวพัทธ์ธีรา รัตนพันธุ์ – 0833618997
  • ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
  • ประกาศคะแนนทุกระดับ ที่ เอกสารแนบท้ายโพสต์นี

++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]