สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

สรุปการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  สพม.27 ประจำปี 2562

ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย วันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

[pdf-embedder url=”http://www.patwit.ac.th/web/wp-content/uploads/2019/08/ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียน.pdf”]

สรุปการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 

และโรงเรียนร่องคำ วันที่ 16 สิงหาคม 2562

[pdf-embedder url=”http://www.patwit.ac.th/web/wp-content/uploads/2019/08/สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ-ประจำปี-2562-ราชภัฎร้อยเอ็ด-ร่องคำ.pdf” title=”สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ราชภัฎร้อยเอ็ด-ร่องคำ”]

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]