ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม “
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

วันจัดงาน

 • วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562
 • เวลาจัดงาน 08.30 – 12.00 น.

ลักษณะงาน                                                                                             

เป็นกิจกรรมที่การประกวดและแข่งขัน การแสดงของนักเรียน ประกอบด้วยการแสดงซุ้มนิทรรศการทางวิชาการ

กิจกรรมหลัก

 1. กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. วาดภาพวิทยาศาสตร์
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. กิจกรรมจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล
  • ระดับประถมศึกษา
  • ระดับมัธยมศึกษา
 1. กิจกรรมตอบปัญหา ICT
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 1. นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดการฯ

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน

ใบสมัครการแข่งขัน

 

@Jaturapad

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, [ website: http://bit.ly/jaturapad ], [ facebook: http://bit.ly/jaturapadpage ]