ประกาศ!! ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ