ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

จตุรภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ